Akcie

posledné akcie
Šach počas festivalu EĽRO
2015-07-13 | akcie-aktualizované

V dňoch 10.-12.7.2015 sa v Kežmarku uskutočnil už 25. ročník Európskeho festivalu ľudového remesla. Tento rok bol venovaný textilným remeslám- cechu súkenníkov a povrazníkov.

V spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom sme pripravili niekoľko sprievodných šachových podujatí.

Na hradnom nádvorí bola už tradične možnosť zahrať si na obrej šachovnici. K dispozícii boli vždy aj členovia nášho šachového oddielu, ktorí úplným začiatočníkom vysvetlili pravidlá šachu a s tými skúsenejšími si zahrali partičku. Záujemcov, hlavne z radov detí, bolo stále dostatok. Pre fyzicky menej zdatných sme mali, okrem maxi šachovnice, pripravený aj stolík s klasickou šachovnicou. 

V sobotu a v nedeľu sme usporiadali dva turnaje, hrané švajčiarskym systémom, s tempom hry 2x15 minút. Vzhľadom k menšiemu počtu účastníkov turnaja sa hralo len na 5 kôl. Oba turnaje prebehli v príjemnej oddychovej atmosfére. Odmenení, aspoň symbolickou cenou, boli takmer všetci účastníci turnaja.

Sobotný turnaj vyhral Marcel Budzák, so ziskom 4,5 b/5. Druhé miesto získal s 3,5 b a lepším pomocným hodnotením Eduard Hagara st.-obaja z domáceho oddielu. Taktiež 3,5 b získal bronzový Jozef Kočiško- BŠK Bardejov. Spomedzi detí bol najúspešnejší Jakub Ferenčák, ktorý získal 2,5 b.
Výsledky turnaja- tu.

O víťazovi nedeľného turnaja rozhodovalo až posledné kolo. Prvenstvo nakoniec získal Rastislav Veštúr, so ziskom 4 b/5 a lepším pomocným hodnotením, pred prekvapením turnaja, Petrom Vonglárom- 4 b/5. Tretie miesto obsadil Ľubomír Antal, ktorý získal 3,5 b. Z detí sa umiestnila najvyššie Adelka Wagnerová, so ziskom dvoch bodov. Mimoriadnu pochvalu za bojovný, a veľmi dobrý výkon vo všetkých partiách, si zaslúži najmladší účastník, Martin Heutschy, ktorý si prevzal aj osobitnú cenu.
Výsledky turnaja- tu.

V sobotných podvečerných hodinách prebehol na hlavnom pódiu pred radnicou súboj 5 proti 5, známy z vysielania Slovenskej televízie. Svoje družstvo postavili aj kežmarskí šachisti, v zložení- Marcel Budzák, Tomáš Andráš, Mária Kulhomerová, Peter Vonglár a Miško Choma. Súboja sa zúčastnilo celkovo 8 dužstiev. Prešli sme prvým i semifinálovým kolom. Prehra prišla až vo finále, v súboji s družstvom "úradníkov".

Aj počas tohto ročníka festivalu EĽRO boli šachisti viditeľní, aktívni a ochotne spolupracovali s Mestským kultúrnym strediskom na bohatom kultúrnom i športovom programe.

 

 

1659x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok