Akcie

posledné akcie
Životné jubileum
2015-09-22 | blahoželanie

Dňa 23. septembra sa pekného životného jubilea 85 rokov dožíva Ladislav Gurčík, dlhoročný organizátor šachu v Kežmarku a pod Tatrami, hráč, tréner, rozhodca, funkcionár.

Drahý Laco, v zastúpení šachového klubu MŠK KdV Kežmarok, i osobne, Ti prajem veľa zdravia, fyzických síl, duševnej sviežosti, primeranú šachovú činnosť, rodinnú pohodu a radosť. Ďakujem za Tvoju prácu v prospech šachu v Kežmarku, aj v rámci Slovenska.

Do ďalšieho života Ti prajem všetko naj...  

2024x | E. Hagara st.
Fotogalérie:
Ladislav Gurčík
(celkom 7 fotiek)

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok