Akcie

posledné akcie
Deň detí v CVČ
2014-06-05 | akcia pre verejnosť

V nedeľu 1. 6. 2014 v areále CVČ prebehol Deň detí s pestrým programom pre najmenších, i tých starších. Nechýbali sme tam ani my.

Záujem vyskúšať si kráľovskú hru bol naozaj veľký. Dve šachovnice boli málo, museli sa doložiť ďaľšie dve. A aj tak sa na možnosť zahrať si muselo chvíľami čakať. Prišli nás pozrieť ako deti už navštevujúce šachové krúžky, tak aj úplní začiatočníci.

Ukazuje sa, že v Kežmarku patrí šach aj medzi najmenšími medzi obľúbené hry.

1303x | Marcel
Fotogalérie:
MDD 2014

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok