Akcie

posledné akcie
Výročná schôdza MŠK KdV Kežmarok
2016-05-24 | pozvánka

V sobotu 4.6.2016 sa v priestoroch Domu KdV uskutoční výročná schôdza členov MŠK KdV Kežmarok. Tá začne 10:30. Po jej skončení nasleduje neoficiálna časť programu, posedenie pri guláši- cca 11:30. V popoludňajších hodinách je na programe bleskový turnaj.

Od 11:30 sú srdečne pozvaní aj rodinní príslušníci našich členov. Príspevky v sladkej, slanej, či tekutej podobe sú vítané. Veríme, že počasie nám bude priať.

 

1587x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok