Akcie

posledné akcie
Primátorská simultánka 2016
2016-06-12 | akcie

V piatok, 17.6.2016, sa v priestoroch Domu KdV (oproti futbalovému štadiónu) uskutoční Primátorská simultánka 2016. Zápas začne o 16:00.

Simultánku si opäť zahrá Tomáš Andráš. Družstvo vyzývateľov povedie primátor mesta a náš člen, Ján Ferenčák.

Všetci priaznivci šachovej hry sú vítaní.

1784x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok