Akcie

posledné akcie
Pozvánka na simultánku
2016-07-25 | simultánka

V utorok 26. júla 2016 od 16:45 sa v OC Forum v Poprade uskutoční simultánka pre verejnosť s veľmajsterkou Evou Repkovou. Medzinárodný majster Juraj Druska zohraje simultánne 4 partie naslepo.

Všetci záujemcovia a diváci sú srdečne vítaní!

1641x | E. Hagara

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok