Akcie

posledné akcie
Smutný oznam
2016-11-23 | smútočný oznam

S hlbokým zármutkom a žiaľom oznamujeme šachovým priateľom a známym, že dňa 22.11.2016, po krátkej a ťažkej chorobe, nás vo veku 86 rokov navždy opustil nestor kežmarského a podtatranského šachu p. Ladislav Gurčík.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 26.11.2016 o 11:00 v dome smútku na starom cintoríne v Kežmarku.

Ladislav Gurčík bol dlhoročným hráčom, organizátorom, funkcionárom, rozhodcom a trénerom. 

Celá životná púť Ladislava Gurčíka je spojená so šachom v Kežmarku a pod Tatrami. Do organizovaného šachu sa aktívne zapojil v mladom veku.

V 50-tych rokoch minulého storočia patril v Kežmarku k najlepším hráčom v praktickom šachu a v korešpondenčnom šachu bol preborníkom kraja.

V 60-tych rokoch spoluorganizoval mestské a okresné turnaje v Kežmarku a v Poprade. Po jednom turnaji sa skupina šachistov z Kežmarku spolu s Lacom stala súčasťou družstva Vysokých Tatier, ktoré v rokoch 1970-1978 úspešne účinkovalo v najvyššej slovenskej súťaži 1. SNL. V roku 1979 sa vrátil do Kežmarku, kde hrával za Sláviu Gymnázium Kežmarok a IAMES. V roku 1995 sa stal manažérom družstva KdV Kežmarok. Pod jeho vedením v roku 1997 postúpilo A družstvo do 1. ligy a v roku 2006 do šachovej extraligy, kde v roku 2010 dosiahlo historický úspech obsadilo 3. miesto a získalo bronzové medaily v rámci SR.

Je potrebné oceniť jeho organizátorskú činnosť pri okresných majstrovstvách dospelých a mládeže, šachových turnajoch v rámci EĽRA, primátorských simultánkach.

Od roku 2000 pracoval ako funkcionár v rade SŠZ.

Pomáhal a radil pri trénovaní mládeže.

V roku 2003 bol ocenený zápisom medzi aktívnych dobrovoľných funkcionárov okresu Kežmarok za dlhoročnú úspešnú prácu v šachu.

V roku 2008 bol jedným zo zakladateľov MŠK, kde pracoval ako štatutár šachového klubu. Po ukončení aktívnej činnosti ho MŠK prijal za čestného člena.

O šachový klub sa zaujímal až do posledných dní svojho života. Dodnes znejú v nás melódie z jeho ústnej harmoniky, ktorými spríjemňoval naše posedenia a za ktoré zožal vždy spontánny potlesk. Tak to bolo aj na našej hodnotiacej schôdzi v júni 2016.

Bude nám chýbať práve tak, ako jeho rozvážne a pokojné konanie.

Laci, ďakujeme za všetko čo si pre kežmarský a slovenský šach vykonal, zostaneš navždy v našich srdciach.

Česť jeho pamiatke.

1810x | MŠK KdV Kežmarok

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Čierny na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok