Akcie

posledné akcie
1. ročník Memoriálu Ladislava Gurčíka
2017-10-01 | rapid turnaj

V sobotu, 30.9.207, sme usporiadali 1. ročník Memoriálu Ladislava Gurčíka. Turnaj sa uskutočnil v príjemnom prostredí Bergu Cafe&Restaurant.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnila p. Gurčíková a primátor mesta Kežmarok p. Ferenčák.

Víťazom turnaja sa stal ako nasadená jednotka František Tropp (Liptovská šachová škola) so ziskom 5,5 b. Trochu symboliky- práve František Tropp s Ladislavom Gurčíkom stáli za najväčším kežmarským ligovým úspechom, tretím miestom v extralige v sezóne 2009/2010. Druhé miesto obsadil Adam Novotný z domáceho oddielu- 5 b a tretie miesto vybojoval Lukáš Tropp (TJ Slávia Košice)- 5 b.

Víťazom kategórie seniori nad 65 rokov sa stal domáci Eduard Hagara, so ziskom 4 b a celkovým 9. miestom. Práve Eduard Hagara s p. Gurčíkom stáli za zrodom kežmarského organizovaného šachu.

Kategóriu juniorov do 15 rokov vyhral Šimon Rybka (ŠK TJLŠ VD Poprad)- 4 b a konečné 8. miesto.

Turnaja sa zúčastnilo celkovo 24 hráčov a prebehol v pokojnej, priateľskej atmosfére. Poháre pre prvých troch a víťazov kategórií odovzdal majiteľ Bergu Cafe&Restaurant, Jozef Bjalončík, ktorému chceme v mene MŠK KdV Kežmarok, aj všetkých hráčov vyjadriť veľkú vďaku za poskytnutie úžasných priestorov a fantastického malého občerstvenia.

Výsledky na chess-results.

1838x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok