Akcie

posledné akcie
Turnaje počas festivalu EĽRO
2014-07-15 | akcie

Uplynulý víkend (11. - 13. 7. 2014) sa konal 24. ročník festivalu EĽRO. Napriek upršanému počasiu v piatok a sobotu, si cestu k maxi šachu našlo množstvo detí, pre ktoré to nebola len výzva duševná, ale i fyzická.

Popri prezentácii šachu na hradnom nádvorí sa cez víkend odohrali aj dva turnaje - kategória dospelí a deti.

V sobotu 12. 7. 2014 sa uskutočnil turnaj dospelých. Hral sa švajčiarskym systémom na 7 kôl, s tempom hry 2x10 minút. Pri rovnosti bodov rozhodoval progress. Vyhral suverénne Rastislav Chudý (6b/7), pred Rastislavom Veštúrom (5b/7) a Jozefom Kočiškom (5b/7 - horšie pomocné hodnotenie).

V nedeľu 13. 7. 2014 prebehol turnaj detí. Hralo sa systémom každý s každým, 2x10 minút. Turnaj vyhral podľa očakávaní Jakub Ferenčák (4,5b/5) pred Miškom Chomom (4b/5), a sestrou Natálkou Ferenčákovou (3,5b/5).

Cenovým fondom do šachových aktivít a turnajov prispeli: viceprimátor a riaditeľ EĽRA PhDr. Igor Kredatus, oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Taurus, firmy Ing. Aleny Škárovej a Dušana Jankuru, ktorým týmto srdečne ďakujeme.

 Výsledky: Dospelí Deti

1597x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok