Akcie

posledné akcie
Hodnotiaca schôdza sezóny 2013/2014
2014-06-01 | akcia klubu

V sobotu 31. 5. 2014 sa uskutočnila hodnotiaca schôdza ŠO MŠK KdV Kežmarok.
Program, ktorý viedol predseda ŠO Eduard Hagara, mal niekoľko bodov:
1. zhodnotenie predchádzajúcej šachovej sezóny (ligové a záujmové súťaže družstiev, turnaje jednotlivcov...),
2. oboznámenie členov s hospodárením klubu,
3. vízie do budúcej šachovej sezóny,
4. rozšírenie užsieho výboru a schválenie organizačných pracovníkov jednotlivých družstiev na sezónu 2014/2015.

Okrem členov klubu sa schôdze zúčastnil zástupca mesta, primátor Igor Šajtlava (taktiež člen ŠO), zástupca Karpatskonemeckého spolku Juraj Heutschy, a Pavol Humeník za Noviny Kežmarok.

Po oficiálnej časti prišiel na rad voľný program, na ktorý boli pozvaní aj rodinní príslušníci jednotlivých členov. Za fantastický guláš patrí vďaka už dvornému šéfkuchárovi ŠO p. Gáborčíkovi st. Zúčastnené deti mohli využiť pekný areál záhrady pri Dome stretávania Karpatskonemeckého spolku.

Týmto spolku veľmi pekne ďakujeme za poskytnutie priestorov nielen pri tejto akcii, ale aj v priebehu roka, pre ligové zápasy a krúžky mládeže.

V poobedných hodinách prebehol bleskový turnaj (tempo hrania 2x5 min). Hralo sa na sedem kôl, pomocné hodnotenia progress, stredný Buchholz a Buchholz. Víťazom sa stal najvyššie nasadený hráč Marek Tauber (6,5/7), druhé miesto obsadil Marián Hoták (5/7), tretí skončil Rastislav Chudý (5/7).

Výsledky

1459x | Marcel
Fotogalérie:
Hodnotiaca schôdza a bleskový turnaj, 31. 5. 2014
(celkom 23 fotiek)

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Čierny na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok