Akcie

posledné akcie
Vianočný turnaj CVČ
2014-12-18 | turnaj- mládež

V stredu, 17.12.2014, sa uskutočnil Vianočný turnaj pre deti navštevujúce šachový krúžok pri CVČ. Hralo sa švajčiarskym systémom, 2x15 minút, na 4 kolá.

Zvíťazil Jakub Ferenčák, pred Miškom Chomom a tretím Dávidom Šebestom. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 10 detí.

Cien bolo dosť, a tak sa ušla nejaká každému hráčovi.

Výsledková listina tu.

1392x | Marcel
Fotogalérie:
Vianočný turnaj CVČ, 2014
(celkom 16 fotiek)

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok