Turnaje

posledné turnaje
44 olympiada po šiestom dni
2022-08-05 |
Jedenásť kolové turnaje šachových družstiev hrané švajčiarským systémom na olympiáde Chennai- INDIA majú za sebou 6-kôl. Ženského turnaja sa zúčastňuje 162 družstiev. Rating hráčov  určil nášmu družstvu 22. pozíciu. Po šiestich kolách s 9 bodmi a bilanciou 4 v - 1 r - 1 p
sa delí o 12. - 23. miesto. Open turnaja sa zúčastňuje 188 družstiev. Rating hráčov určil nášmu
družstvu 34. pozíciu. Po šiestich kolách so 7 bodmi a bilanciou  3 v - 1 r - 2 p sa delí o 55. - 73. miesto. Do záverečných kôl držíme palce, prajeme veľa šachových síl a tvorivého myslenia.
 
Hagara E.st.
755x | Hagara st.

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok