Tréning

posledné články k tréningu
Šachové tréningy
2015-08-19 | info

Dňa 26.8.2015 zahájime naše tradičné tréningy v Dome stretávania KdV, každú stredu od 17:30. Všetci členovia nášho šachového oddielu, i tí budúci, sú vítaní.

Tréningy budú trvať do 20:00.

2431x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok