Tréning

posledné články k tréningu
Opäť začínajú tréningy
2016-04-19 | tréningy dospelých

V stredu 20.4.2016 o 17:30 sa začínajú tréningy dospelých. V prípade záujmu kontaktujte Rastislava Veštúra, e-mail: vestur.rastislav@centrum.sk.

Tešíme sa na hojnú účasť.

2381x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Čierny na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok