Tréning

posledné články k tréningu
Začiatok tréningov pre mládež
2017-08-10 | tréningy mládež

Dňa 23.8.2017 začínajú tréningy mládeže, v tradičnom čase 16:00 v Dome stretávania KdV, Priekopa 2- oproti futbalovému štadiónu.

Tréningy bude viesť Marcel Budzák- kontakt marceli@centrum.sk, t.č. 0915389590-

Tešíme sa na účasť.

2246x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok